Piibli Vanas Testamendis keelatakse juutidel oma rahvuskaaslasele intressiga raha laenata, aga võõrale lubatakse. Uues Testamendis, Luuka ja Matteuse evangeeliumis, peab Jeesus omatähendamissõnas intresside teenimist hoiuselt targaks otsuseks, kuid otsesed suunised intressimäärade kohta puuduvad.

read more