Avastaja kogudus

Saame tuttavaks

Meie jaoks on oluline luua tugevaid suhteid meie külastajatega ning me oleme väga huvitatud teiega personaalselt tuttavaks saamisest.

Avastame koos!

Tule tutvu teiste avastajatega

Oleme avatud suhtlusele ja soovime teada saada rohkem sinu vajadustest ja ootustest. Ära pelga võtta meiega ühendust – meile meeldiks sinuga rääkida!

Meie väärtused

Meie väärtused suunavad olulisel määral meie igapäevast elu ja teenimist.
Lugedes edasi aitab see mõista, kuidas need väärtused kujundavad meie kogukonna elu.

Toetav ja kaasav kogukond

Me pakume teineteisele tuge nii vaimses elus kui ka igapäevaste vajaduste keskel. Me kaasame liikmeid oluliste otsuste vastuvõtmisesse, anname igale liikmele võimaluse olla ära kuulatud ja panustada koguduse arengusse oma andide ja võimetega.

Isiklik vaimne areng

Meil on isiklik suhe Jumalaga ja me igaüks püüdleme vaimse kasvu poole. Vaimulik kasv toimub Jumala tööna nii personaalselt kui ka koguduse keskel.

Läbipaistvus ja avatus

Meid iseloomustab soov olla oma tegevustes läbipaistev, puudutagu see juhtimist, raha kasutamist või protsesside läbiviimist koguduses. Soovime olla siirad ja avatud oma elus ja suhtes üksteisega.

w

Ühtsus ja koostöö

Me püüdleme ühtsuse poole, mis keskendub Kristusele ja põhilistele usulistele arusaamadele. Meil on arvamusvabadus, kus Piibel seda võimaldab. Koostöö koguduses väljendub arusaamas, et kogudus ehitub üles kõikide liikmete koostegemises. Me soovime olla avatud koostööks teiste kogudustega ja organisatsioonidega, kellega meil on sarnased väärtushinnangud.

Rahvusi arvestav

Me oleme kogudus, kus eestlased, venelased, ukrainlased ja teised rahvused teenivad koos Jumalat. Me usume, et olles ühe koguduse liikmed ja kogunedes koos väljendab see parimal moel Pauluse sõnumit sellest, et Kristuses ei ole “ei juuti ega kreeklast” vaid on Kristus. Meie jaoks on see tugevus ja väärtus, kui me suudame erinevate kultuuride keskel koos hästi hakkama saada.

Mida me usume

Mida me usume Jumala olemuse kohta?

Me usume, et on üks Jumal, kes on end ilmutanud ja tunda andnud inimestele kui Isa, Poeg ja Püha Vaim (Matteuse 28:19)

Mida me usume Jeesuse kohta?

Me usume, et Jeesus on Jumala poeg, meie ainus Päästja ja Lunastaja kes löödi risti meie pattude eest ja kes äratati surnuist üles kolmandal päeval (Apostlite teod 2:22-24)

Mis on Piibel?

Me usume, et Piibel on Jumala Sõna, ta on sisendatud Püha Vaimu poolt ja on ülim tõeallikas kristlaste usu ja elu jaoks (2 Peetruse 1:19-21)

Kuidas inimene saab päästetud?

​Me usume, inimene saab päästetud Jumala armust läbi usu Jeesusesse Kristusesse (Roomlastele 3:23-25). Me usume, et inimene peab meelt parandama ja saama ristitud pattude andekssaamiseks ning Püha Vaimu anni saamiseks (Apostlite teod 2:38)

Millisesse kristliku traditsiooni kuulub AVASTAJA kogudus?

Kuigi Tallinna AVASTAJA kogudus avati 1994.a. ja Tartu AVASTAJA 2000.a. on meie juured 19. sajandi alguses Ameerika Ühendriikides toimunud äratusliikumisest välja kasvanud Stone-Campbelli taastamisliikumises. AVASTAJA kogudus kuulub ICOC (Rahvusvahelised Kristuse Kogudused) koguduste liitu.

Avasataja koguduse

Olulised valdkonnad

Lapsed

Lapsed on osa meie kogudusest. Neid oodatakse igal pühapäeval pühapäevakooli ning suuremaid lapsi jumalateenistusele. Pühapäevakooli õpetajad sisustavad vahvate tegevustega laste aega ning tutvustavad lastele kristlikke väärtusi, mida elus rakendada. Igal suvel toimuvad toredad laagrid igas vanuses lastele. Usume, et kristlik väärtuskasvatus paneb aluse lapse suhtele Jumalaga, väärtussüsteemile ja kaasinimestesse empaatilisele suhtumisele kõige laiemas mõttes.

Abielupaarid

Usume, et abielu on pühitsemise ja pühendumuse liit, mis sisaldab eneses vastastikust austust ja ustavust ning see on omakorda alus tugevale perekonnale ja ühiskonnale. Abielus peegeldub Jumala armastus inimkonna vastu ning see on mõeldud olema vastastikuseks toeks ja julgustuseks nii headel kui ka rasketel aegadel.

Pered

Perekond on koht kus me, hoolitseme üksteise heaolu ja õnne eest ning jagame oma armastust ja headust teistega. Soovime toetada perekondi turvalise ja väärtuskeskse vaimuliku keskkonna loomisel ja sügavate suhete arendamisel.

Noored

Avatud ja toetav grupp noori, kus sa saad olla sina ise. Koht igaühe jaoks, koht kus kõigiga arvestatakse. Sõprade toetus sinu isiklikule arengule läbi vaimsete väärtuste. Teeme koos sporti, organiseerime väljasõite ja erinevaid üritusi.

Vallalised

Kogukond, kus oled ümbritsetud inimestega, kes hindavad sügavat ja tõelist suhtlust. Koht, kus olulised väärtused nagu usaldus, teineteisega arvestamine, ärakuulamine ja avatus on päriselt ka olemas. Inimesed, kes tahavad anda oma panuse ühiskonna muutmiseks.

Sul on küsimus?

Kui sul on tekkinud küsimus, kas piibli, meie koguduse, Jumala või mõnel muul teemal, siis küsi julgelt. Iga küsimus võib olla avastusretke algus. Veel parem, kui küsimustele leiduvad ka vastused. Saada oma küsimus meile ja me vastame. Võibolla oleks tore kokku saada ja leida küsimustele vastuseid ühiselt.

Kas soovid kohtuda, et oma küsimust arutada?

Privaatsuspoliitikaga nõustumine (tutvu tingimustega)

Soovid rohkem teada

Liitu meie kogukonnaga

Hea võimalus hoida ennast kursis meie tegemistega. Saadame sulle paar korda kuus infot meie sündmuste ja uute artiklite kohta või inspireeriva mõttetera nii sageli kui soovid.

Vali, mis sind huvitab

Privaatsuspoliitikaga nõustumine (tutvu tingimustega)